วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชีวิตยังมีทางออกเสมอ


"ชีวิตยังมีทางออกเสมอ"
 “กำลังใจหาได้จากที่ไหน  กำลังใจ เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนเรา ถ้าขาดกำลังใจเสียแล้ว คงไม่มีแรงอะไรมาผลักดัน  ให้เราฟันฝ่าอุปสรรคได้ต่อไป